Håndball

Trener og oppmenn 2019

Av Orre idrettslag / 04-07-2017


Rolle
Navn
Telefon
E-post
Trener J/G 6
Åsne Wiig
986 61 949
aasnefitje@gmail.com
Trener G 8
Synnøve Omland
481 24 563
synnove.fotland@gmail.com
Trener J 7


Trener J 9Bente Norunn Jacobsen
488 67 870
bente78@hotmail.com
Trener Kjell Åge Skauvik
926 26 353
Kjellaageskauvik75@gmail.com
Trener G 10
Aase Marie Orre
926 91 691
aamorre@kleppnett.no
Trener G 10
Jette Bjorland
901 44 840
kafejarbuen@gmail.com

Hjelpetrener G 10

Eirin Larsen
971 69 944
larsen_eirin@hotmail.com
Oppmann G 10
Ann Kristin Ueland
971 69 944
ueland185@hotmail.no