Håndball

Trener og oppmenn 2017-18

Av Orre idrettslag / 04-07-2017


Rolle
Navn
Telefon
E-post
Trener J-7
Åsne Wiig
986 61 949
aasnefitje@gmail.com
Trener G-7
Synnøve Omland
481 24 563
synnove.fotland@gmail.com
Hovedtrener J 8-9
Bente Norunn Jacobsen
488 67 870
bente78@hotmail.com
Hovedtrener J 8-9
Kjell Åge Skauvik
926 26 353
Kjellaageskauvik75@gmail.com
Trener G 9-10
Aase Marie Orre
926 91 691
aamorre@kleppnett.no
Trener G 9-10
Jette Bjorland
901 44 840
kafejarbuen@gmail.com

Hjelpetrener G 9-10

Eirin Larsen
971 69 944
larsen_eirin@hotmail.com
Oppmann G 9-10
Ann Kristin Ueland
971 69 944
ueland185@hotmail.no

Trener J-11
Judite Branta Sermele
465 08 482
jbranta@gmail.com
Trener J-11
Jieyin Liu