Fotball

Trener og oppmann 2021

Av Orre idrettslag / 26-06-2017

Navn lag Spilleform/ nivå Trenere Oppmann
A-lag 11´er, 6 div Svein Andresen,  
    Kjetil Bertelsen Arne Refsnes (material)
       
G16 11´er, 2 div Jarle Hadland Anita Friestad 
       
J14 9´er Arild Salte Marie Sollid
       
J11 7´er Andreas Salte Linda Ellertsen Skauvik
    Arne Petter Mossige  
       
G12 9´er Kjetil Bertelsen Elin Rosland 
    Johannes Pollestad Elin Haugland Røstvig
    John Olav Lothe  
       
G10 7´er Arild Salte Kirsten Pollestad Heskje
    Dominic Pritchard  
    Roald Moland  
       
J10 7´er  Øyvind Refsnes Elin Rosland 
    Ola Rosland  
       
G9 5´er Kjetil Egeland Åse Marie Orre 
       
J9 5´er Martin Wiig (Ole Tommy Vatland) Lene Petersen Thue
       
J8 5´er Rune Austli  
    Åsne F Wiig  
       
G8 5´er Rune Grødeland Hege M Kverneland
    Sigmund Mjølsnes  
       
J7 3´er John Olav Lothe Linda T Orre
G7 1   Janne Erga Kirsten Pollestad Heskje 
G7 2   John Olav Lothe Sigurd Orre
       
       
6 åringene 3´er Rasmus Salte Siri Underhaug
    Karl Ørbeck Dächert Ruth Elain Halstensen

Vedlegg

Oppmann_sine_oppgaver-fotball_rev_040320.docx