Allidrett

Styret

Av Orre idrettslag / 03-07-2017


Rolle
Navn
Telefon
E-post
Leder
Janne Erga
415 79 163
orre.allidrett@gmail.com
Trenerkoordinator
Hege M. Kverneland
992 98 698
hege@sum.no
Presseansvarlig
Åsne Fitje Wiig
986 61 949
aasnefitje@gmail.com
Arrangement
Kjell Åge Skauvik
926 26 353
kjellaageskauvik75@gmail.com
"poteter":

Marthe Lende Fjermestad og

Kirsten Pollestad Heskje