Orre IL skal være FOR ALLE

Prisene på varer og tjenester øker, og flere enn før merker at økonomien ikke helt strekker til slik man ønsker. Derfor er det ekstra gledelig at vi i Orre IL i samarbeid med Sparebankstiftelsen SR-Bank har opprettet et nytt fond som skal sikre at alle som ønsker å være en del av idrettslaget skal ha mulighet til dette, uavhengig av foresattes økonomi. Gjennom "FOR ALLE"  kan man blant annet søke om penger til utstyr, medlemskontingent og utgifter til turer og turneringer. Prosessen er selvsagt helt anonym! Send en mail til dl@orreil.no og forklar kort hva en ønsker å søke om, så fikser vi resten. De første søknadene har allerede kommet inn, så dette er et tiltak som vi håper at alle som trenger det benytter seg av!

En ekstra takk til Sparebankstiftelsen SR-Bank som gjennom "FOR ALLE" gir barn og unge muligheten til samhold, fellesskap og idrettsglede. 


  • Av Orre idrettslag
  • |
  • 02-06-2022